Kampeerreglement

 1. Toelatingsvoorwaarden
 • Om het kampeerterrein te betreden en zich te installeren, dient u toestemming te hebben van de verantwoordelijke persoon bij de receptie.
 • U kunt met maximaal 6 personen op een staanplaats verblijven.
 • Het verblijf op het kampeerterrein houdt in dat u de voorschriften van het huidige reglement aanvaardt en zich er aan houdt.
 • Elke overtreding kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 1. Formaliteiten
 • Iedereen die op het kampeerterrein wil verblijven, moet zich van tevoren melden bij de receptie met een identiteitsbewijs.
 • U wordt verzocht de dag voor vertrek de receptie hiervan op de hoogte te stellen.
 1. Installering
 • De tent, caravan, vouwwagen of kampeerauto en toebehoren moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de aanwijzingen van de beheerder.
 • Tenten kunnen overal staan, voor grote tenten zijn plaats nr. 10, 21 en 22 te klein. Per kampeerplaats is 1 bijzettent mogelijk.
 • Caravans dienen op plaats nr. 1 t/m 9 met de dissel richting water of weg te worden geplaatst.
 • Kampeerauto’s tot 4,5 meter (kampeerbusjes, kleine campers) kunnen terecht op plaats nr. 13 t/m 19.
 • Campers van 4,5 tot 7,5 meter kunnen terecht op plaats nr. 20 en 28.
 • Van 10 juli tot 26 augustus zijn plaats nr. 1 t/m 11 vrij van auto’s. Alleen bij aankomst en vertrek mag de auto bij de staanplaats worden geparkeerd.
 • Het is niet toegestaan de grenzen van de u toegewezen staanplaats te overschrijden.
 1. Receptie
 • Geopend van 8.30 tot 11.30 uur en van 15.00 tot 20.00 uur.
 • Bij de receptie kunt u inlichtingen krijgen over de service van het kampeerterrein, informatie over de omgeving en diverse nuttige adressen. 
 1. Betaling
 • Betaling vindt plaats bij de receptie, bij aankomst op de camping.
 • Tarieven gelden voor het aantal nachten dat op het kampeerterrein wordt doorgebracht of voor de gereserveerde periode. Electriciteit geldt van het begin tot het einde van het verblijf.
 • De tarieven staan vermeld op de webpagina en bij de ingang van de camping.
 1. Rust en stilte
 • Geen enkel hinderend of wild spel mag worden gespeeld vlakbij de staanplaatsen, installaties of in de recreatieruimte.
 • U wordt dringend verzocht om alle geluiden en discussies die buren kunnen hinderen, te vermijden.
 • Algehele stilte moet er zijn tussen 23.00 en 8.00 uur. 

     7.  Honden en andere huisdieren

 • Per kampeerplaats is 1 hond toegestaan.
 • Honden 1e en 2e categorie worden niet toegelaten, agressieve en waakse honden ook niet.
 • Honden en andere huisdieren mogen niet loslopen en niet worden uitgelaten op het kampeerterrein of langs de waterkant. Als het dier daar toch zijn behoefte doet, dient de eigenaar van het dier dit zelf op te ruimen.
 • Plaats nr. 25 t/m nr. 30 zijn beschikbaar voor kampeerders met een hond.
 • De hond laten zwemmen is mogelijk buiten de camping aan het einde van de openbare weg (de camping door de hoofdingang verlaten, rechtsaf en na 150 meter is het strand). 
 • Honden mogen geen overlast veroorzaken voor de andere gebruikers van de camping.
 • Houd er rekening mee dat niet iedereen van honden houdt, om welke reden dan ook.
 1. Bezoekers
 • Bezoekers zijn toegestaan tussen 10.00 en 20.00 uur en dienen zich te melden bij de receptie.
 • Ook bezoekers dienen zich te houden aan de bepalingen van het huidige reglement.
 • De auto’s van bezoekers moeten buiten de camping worden geparkeerd.

     9.  Parkeren en rijden op het terrein

 • Binnen de grenzen van de camping geldt een snelheidsgrens van max. 10 km per uur.
 • Verkeer op de camping is verboden tussen 22.00 en 8.00 uur.
 • Alleen auto's van kampeerders die op het terrein verblijven, zijn op het kampeerterrein toegestaan.
 • Parkeren uitsluitend op de eigen staanplaats, of anders buiten de camping.
 • In het hoogseizoen zijn plaats nr. 1 t/m 12 vrij van auto’s en kampeerbusjes.
 • Voor het opladen van elektrische auto's: graag overleg. 
 1. Aanblik van de staanplaatsen
 • Iedereen wordt geacht zich te onthouden van handelingen die de netheid, hygiëne en de aanblik van het kampeerterrein kunnen schaden.
 • Het is verboden om vervuild water op de grond te gieten of bij de watertappunten op het terrein.
 • Het is verplicht om vervuild water in de stortbak bij het sanitair gebouw te lozen.
 • Afval, behalve glas, dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd.
 • Glas in daarvoor bestemde glasbakken doen, in bijv. Besse of Saint Martin Cantalès.
 • De sanitaire voorzieningen dienen door de gebruiker schoon achtergelaten te worden.
 • De kampeerplaats dient te worden achtergelaten zoals men deze aantrof bij aankomst.
 1. Veiligheid
 • Het toegangshek van de hoofdingang is geopend tussen 8.00 en 22.00 uur.
 • Het kleine hekje is tussen 22.00 en 8.00 uur geopend voor voetgangers.

       Diefstal

 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van eigendommen van kampeerders.
 • De aanwezigheid van verdachte personen graag onmiddellijk melden bij de recptie.

       Vuur

 • Open vuren en vuurkorven enz. zijn streng verboden. Alleen elektrische of gasbarbecue is toegestaan.
 • Brandblusapparaten staan voor iedereen ter beschikking. 
 • Er staat een EHBO-doos bij de receptie.
 1. Directie van de camping
 • De directie is verantwoordelijk voor de goede orde van het kampeerterrein.
 • De directie heeft de plicht in te grijpen bij ernstige overtredingen van het reglement en, indien nodig, rustverstoorders te verwijderen.
 • Een klachtenbus hangt in de recreatieruimte. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als deze is gedateerd en ondertekend. De klacht moet zo precies mogelijk zijn beschreven en over recente feiten beschikken.

   13. Aankomst en vertrek

 • Aankomst:  tussen 11.00 en 20.00 uur.
 • Vertrek:      tussen 8.00 en 11.00 uur.

       De staanplaats moet uiterlijk om 11.00 uur zijn verlaten.

       Als u de plaats later verlaat, wordt een volledige kampeerdag in rekening gebracht.